ÚSMEVY PRE DETI – pomoc onkologicky chorým deťom, O.z.
Jána Hollého 13, 972 01 Bojnice
E-mail: chcempomoct@usmevypredeti.sk

Fakturačné údaje:
ÚSMEVY PRE DETI – pomoc onkologicky chorým deťom, O.z.
Jána Hollého 13, 972 01 Bojnice
IČO: 50291238
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN SK29 1100 0000 0029 4802 8541
SWIFT TATRSKBX
Právna forma: Občianske združenie
Registrácia:

Predseda správnej rady
Soňa Findorová
E-mail: sona@usmevypredeti.sk
Tel.: 0907 137 165

Členovia správnej rady
Eduard Findor
Lenka Bernátková