Pomôžte nám vyčarovať deťom úsmev, každá forma pomoci pre nás znamená veľa.

FORMY POMOCI
1. Finančné dary – príspevkom pravidelným mesačným či jednorazovým na účet nášho občianskeho združenia v ľubovoľnej sume. IBAN SK2911000000002948028541
2. Nakúpením konkrétnej veci, podľa potrieb a prianí detí
3. Nakúpite čo uznáte za vhodné – hygienické potreby, spoločenské hry, hračky
4. Darovaním 2 {44feacd3035a8bdc6865faa37f8f80aebb7343044a677b6788f1d0665f369fae} z Vašich daní

Adresa:
ÚSMEVY PRE DETI – pomoc onkologicky chorým deťom, O.z.
Jána Hollého 13, 972 01 Bojnice
E-mail: chcempomoct@usmevypredeti.sk